Filemaker Hosting i Sverige

Filemaker-administration

Vi sköter all administration rörande dina filemaker-filer. Våra servrar finns i en serverhall med hög kapacitet och i en säker omgivning. Vi har många års vana av Filemaker-hosting och skötsel av FileMaker Server.